Shareholders' Meeting

2018 First Extraordinary General Meeting
Date:
2018-06-21
Time:
10:00 a.m. (Taipei Time)
Location:
Zhuang Jing Auditorium, Nantze Economic Processing Zone, No. 600, Jiachang Rd., Nantz Chiu, Kaohsiung 811, Taiwan, R.O.C.


2018 First Extraordinary General Meeting Notice and Agenda